បង្គាប់​ឱ្យ​សម្រួល​ការចេញ​ឯកសារ​ផ្សេងៗ ដល់​បេក្ខជន​ឈរឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ដ្រ អាណត្តិ​ទី​៦ – CEN