សមត្ថកិច្ច​កម្ពុជា​កំពុង​ទំនាក់ទំនង​ដើម្បី​សុំ​នាំខ្លួន​ប្រធាន​ចលនា​រណសិរ្ស​រំដោះ​ជាតិ​ខ្មែរ ​មក​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ក្រោយ​ពេល​ថៃ​ចាប់ខ្លួន​ – CEN