សាហាវ​ទាំង​ព្រឹក​! ខ្មាន់កាំភ្លើង​ធ្វើការ​បាញ់រះ​រថយន្ត​អ្នកជំនួញ​ម្នាក់​ចំនួន​៣​គ្រាប់​នៅ​ចំណុច​ភ្លើងស្តុប បណ្តាល​ឲ្យ​… – CEN