រឿង «​ទណ្ឌកម្ម​ស្នេហ៍​» ចាប់ផ្តើម​ចាក់​បញ្ចាំង​ហើយ​ – CEN