បញ្ជូន​អ្នក​លក់ការ៉េម ទៅ​តុលាការ ដោយ​រំលោភ​ក្មេងស្រី​២​ដង និង​គំរាម​សម្លាប់​ – CEN