មេដឹកនាំ​សាសនា​ហិណ្ឌូ​ម្នាក់ ត្រូវ​តុលាការ​កាត់ទោស​ឲ្យ​ជាប់គុ​កមួយជីវិត ក្រោយ​រំលោភ​អ្នកប្រតិបត្តិ​ ​របស់​ខ្លួន​នៅ​អាស្រម​ – CEN