នគរបាល​អន្តោប្រវេសន៍ ចាប់​ជនជាតិ​វៀតណាម​ចំនួន​២២​នាក់ ប្រើប្រាស់​ឯកសារ​មិន​ត្រឹមត្រូវ​ – CEN