ភ្នំភ្លើង​ជប៉ុន “​ភ្ញាក់​ពី​ដំណេក​” បាញ់​ធូលី​ផេះ​ឡើងដល់​កម្ពស់​២.០០០​ម៉ែត្រ​ – CEN