ជំនួប​កំពូល​ជា​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​កូរ៉េ​ទាំងពីរ​បាន​ចាប់ផ្តើម​ជា​ផ្លូវការ​ (មានវីដេអូ) – CEN