គយ​ចល័ត ចាប់​បាន​រថយន្ត​ទំនើបៗ អត់​ពន្ធ ១២​គ្រឿង​ – CEN