វៀតណាម​កំពុង​ពពាក់ពពូន​រុករក​ទិញ​ជ័រ​ឈើ​អាថ៌កំបាំង ត្រូវបាន​គេ​និយាយថា មាន​សារធាតុ​បំប៉ន​ដូច​ទឹកមាត់​ត្រចៀកកាំ​ – CEN