អាណិតណាស់! ប្តី​ប្រពន្ធ​ចំណាស់​បដិសេធ​ចាកចេញ ខណៈ​ពួក​អ្នក​អភិវឌ្ឍ​ជីក​ប្រឡាយ​ជុំវិញ​ផ្ទះ ដើម្បី​បង្ខំ​ពួកគាត់លក់​ផ្ទះ​ដែល​ឲ្យ​តម្លៃថោក​បំផុត​ – CEN