ហេតុអ្វី​ក៏​រឿង ប្រមាថមើលងាយ ដូច្នេះ​ចេះតែ​កើតឡើង​ម្ដង​ហើយ​ម្ដងទៀត​នៅ​ទីសក្ការៈ ប្រាសាទ​ជា​ដួងព្រលឹង​របស់​ជាតិ​យើង​!? – CEN