ប្រកាស​ស្នងការរង​នគរបាល​ខេត្ត​ស្វាយរៀង​៤​រូប ឲ្យ​កាន់​មុខតំណែង​និង​ប្រកាស​ស្នងការរង​៣​រូប ឲ្យចូល​និវត្តន៍​នៅ​ស្នងការ​នគរបាល​ខេត្ត​ – CEN