គប្បី​យល់ដឹង និង​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ចំពោះ “​ក្តាម​មុខខ្មោច​” ដ៏​ពិសពុល បច្ចុប្បន្ន​គេ​ពិនិត្យ​ឃើញ​មាន​នៅ​តំបន់​ឆ្នេរសមុទ្រ​ទីក្រុង​ដា​ណាំង រហូត​ដល់​វង់​តាវ ប្រទេស​វៀតណាម​ – CEN