មើល​អង្គរក្ស ១២​នាក់ រត់​ការពា​រលោក Kim Jong-Un (មានវីដេអូ) – CEN