កូរ៉េខាងជើង ផលិត​ឱសថ​ធ្វើ​ពី​មាស​ដែល​ព្យាបាល បាន​ជំងឺមហារីក និង​ជំងឺ​ធាត់​ស្អៀច​? ( មានវីដេអូ) – CEN