ចាប់រំលោភ​ក្មេង​អាយុ​១៤​ឆ្នាំ​បាន​២​ដង ត្រូវ​នគរបាល​ចាប់ខ្លួន​ – CEN