ឃុំខ្លួន នគរបាល​ម្នាក់​ដក​កាំភ្លើង​បាញ់​បែក​កញ្ចក់​រថយន្ត​៤​គ្រាប់ ខឹង​ប្រពន្ធ​មិន​ចេញពី​ក្នុង​ក្លឹប​កម្សាន្ត ដាក់ពន្ធនាគារ​ – CEN