មើលជំទាវកូរ៉េខាងជើង និងកូរ៉េខាងត្បូង កាន់ដៃគ្នាត្រសងបណ្តើរគ្នាចូលក្នុងពិធីជប់លៀងពេលរាត្រី – CEN