កូនប្រុស​ចិត្តខ្លាំង​ខឹង​ឳ​ពុក​មិន​ឲ្យ​យក​ម៉ូតូ​ជិះ​ទាញ​ពូថៅ​កាប់​ម៉ូតូ​ខូច​៣​គ្រឿង​ – CEN