ផ្ទុះ​ហ្គាស​ដាំបាយ​ទំងន់​១០​គីឡូ​ ឆេះ​រោង​បាយ​និង​របួស​មនុស្ស​៥​នាក់​ នៅ​ស្រុក​រមាស​ហែក​ – CEN