​អូស្ត្រាលី ៖ មនុស្ស ៦០០​នាក់ ត្រូវ​ជម្លៀសចេញ​បន្ទាន់ ព្រោះ​តែ​ផ្លែ​… ធុរេ​ន​ – CEN