ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក ៖ អាមេរិក​មិន​ចង់​ធ្វើ​ជា​ប៉ូលិស​ពិភពលោក​ឡើយ​ – CEN