​មែន​ក៏​អី​! ស្ត្រី​រូប​ស្អាត​រៀបការ​នឹង​បុរស​មុខមាត់​អាក្រក់ ត្រូវ​អតីត​ប្តី​ចោទប្រកាន់​រៀបការ​ប្តី​ថ្មី​នេះ​ដោយសារ​… – CEN