ហុងកុង ច្នៃ​ផលិត​វ៉ាក់សាំង​ទប់ស្កាត់​បាន​មេរោគ HIV 124 ប្រភេទ​ – CEN