ស្ត្រី​ថៃ​មាន​រូបឆោម​ស្អាត​ត្រូវបាន​ចាប់ខ្លួន​នៅ​ព្រំដែន​សា​កែវ ព្រោះតែ​បាន​ប្រ​ព្រឹ​ត​រឿង​មួយ​នេះ​ – CEN