លីកាដូ​៖​កម្មករ​ន​យោ​ជិត​ជាច្រើន​នាំ​គ្នា​ប្រារព្ធ​ទិវា​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ ទោះបីជា​មាន​ការ​រិត​ត្បិត​, សម្តេច​តេជោ​ផ្តល់​ភាពរីក​រាយដ​ល់​កម្ម​ក​រ​ – CEN