ចាប់ខ្លួន​ជនជាតិ​ប៊ែលហ្សិក​ម្នាក់ ដើរ​ឆបោក​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​តាម​ផ្ទះ ហាង និង​ទីសាធារណៈ​ – CEN