​ផ្អើល​មនុស្សម្នា​មក​ចោមរោម​មើល​ពស់ថ្លាន់​ដ៏​ធំ​១​ក្បាល​​កំពុង​បង្ហាញ​​ខ្លួន​​ពី​ដំបូល​…. (​មាន​វីដេអូ​) – CEN