តុលាការ​ជាន់ខ្ពស់​ថៃ បដិសេធ​សំណើរ​សុំ​លិខិតឆ្លងដែន​វិញ របស់​អតីត​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ថាក់ស៊ីន​ – CEN