ក្រោយពី​បាញ់បោះ​អ​នា​ធិ​ប​យ្យ​ជាច្រើន​គ្រាប់ ពេលនេះ​លោក ហ៊ុន ជា ត្រូវបញ្ជូន​ខ្លួន​ដល់​តុលាកា​ហើយ​ – CEN