សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន បាន​ផ្តល់​នូវ​អនុសាសន៍​សំខាន់ៗ​ចំនួន ៦​ចំណុច​ដើម្បី​ចូលរួម​ជំរុញ​វិស័យ​កសិកម្ម​អោយ​កាន់តែ​រីកចម្រើន​ – CEN