​ករុណា ពេជ្រ ខណៈដែល​ឪពុក​ពុំទាន់​បាន​ធូរស្បើយ លោក​នៅតែ​បន្ត​ប្រកាស​លក់​ផ្ទះ​បន្ទាន់ – CEN