សារលិខិត សម្តេច ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាស ” ទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលលោក “ – CEN