ពេលវេលា​និង​ទីកន្លែង នៃ​ជំនួប​កំពូល​អាមេរិក​-​កូរ៉េ និង​ត្រូវបាន​ទម្លាយ​ចេញ​នៅ​ចុង​សប្តាហ៍​នេះ​ – CEN