សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុង​ទិវា សេរីភាព​សារព័ត៌មាន​ពិភពលោក ជំរុញ​ឱ្យ​សារព័ត៌មាន ហ៊ាន​និយាយ​ការពិត ហ៊ាន​រិះគន់​ដើម្បី​ស្ថាបនា មិន​ឆ្វេង​ពេក និង​មិន​ស្តាំ​ពេក​ – CEN