អភិ​បាល​ខេត្ត​​ព្រះ​​សីហនុ ​​​ជំរុញ​ឲ្យ​មន្ត្រី​ក្រោម​ឱវាទ ​​ចុះស្តារ​អូរ​​ធម្ម​​ជាតិ ​និង​​សំអាត​​សំរាម ឲ្យ​មាន​អនាម័យ​ – CEN