បរិវេណ​ទីលាន​ចាក់សំរាម​ស្ទឹងមានជ័យ នឹង​ត្រូវ​កែប្រែ​បន្ថែម​លើ ផ្នែក​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ប្រឡាយទឹក លូ និង​ផ្លូវថ្នល់​ – CEN