សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រកាសថា សម្តេចមានសុខភាពល្អ និងហាត់ប្រាណទៀងទាត់ – CEN