កូរ៉េខាងជើង​អាច​ព្រលែង​អ្នកទោស​អាមេរិក ៣​រូប នៅ​ភូមិ​ផ្អាក​សង្គ្រាម​ – CEN