ក្នុង​ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៨ ចាប់​បាន​រថយន្ត​ដឹក​លើស​ទម្ងន់ ១២៣​គ្រឿង និង​ពិន័យ​ជាង ២​រយ​លាន​រៀល​ – CEN