សម្តេច​ពិជ័យ​សេនា ​៖​ មន្ត្រី​គ្រប់​រូប​ត្រូវ​បំរើ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដោយ​ឥត​លក្ខខណ្ឌ​ – CEN