ដល់​ជឿនលឿន​ពេក​អញ្ជឹង​ទៅ​! សូម្បី​ត្រី​ក៏​មិន​ចាំបាច់​ត្រូវធ្វើ​ដោយដៃ​ខ្លួនឯង​ដែរ​ (មានវីដេអូ) – CEN