​អំពើហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ ប្តី​ស្រវឹង កើត​ជម្លោះ ចាប់​ប្រពន្ធ​អារ​ក​ – CEN