តុលាការ​ឃុំខ្លួន​កម្មក​រ​សំណង់​២​នាក់ ពីបទ រំលោភ​លើ​សេចក្តីទុកចិត្ត​ – CEN