ឡើង​តណ្ហា បងប្រុស រំលោភ​ប្អូនស្រី សម្រេច​ជា​ច្រើនលើក ក្រោយពេល​មើល​រឿង​ស៊ិចក្នុង​ទូរស័ព្ទ​ – CEN