យ៉ាងហោចណាស់​មនុស្ស​ស្លាប់ ៨​នាក់ របួសជិត ១០០​នាក់ ពុល​ទឹកអូរ នៅ​ខេត្តក្រចេះ​ – CEN