ប្រជាពលរដ្ឋ ប្រើប្រាស់​បង្គន់​អនាម័យ ក្នុង​ព្រះរាជ​ពិធីបុណ្យ​អុំទូក ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ​ – CEN