​រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម ស្នើ​ក្រុមហ៊ុន​ជប៉ុន បន្ត​សហការ ជាមួយ​ប្រជាកសិករ សហគ្រាស និង​សមាគមន៍​កសិកម្ម​ – CEN